بسم الله الرحمن الرحیم


شهیدان زنده اند

دوستانش میگویند هر چه به او گفتیم: مریم! شرایط خطرناک است، گفت باید بروم. خمپاره که میخورد، مریم توی گودالی که پر از علف بوده، میافتد. دوستش خیلی سعی میکند وسیله‌ای گیر بیاورد که او را برساند بیمارستان، ولی او در وسط راه شهید میشود. ترکشی که مریم را شهید کرد، خیلی کوچک بود و مستقیماً هم به قلبش خورده بود. حالا ما باشیم، در آن شرایط سخت راضی میشویم به وصیت آن مادر عمل کنیم؟ مریمی که بعد از27 سال از شهادتش هنوز هم نشناخته‌ایمش

نشسته‌ام فکر میکنم به مریم … مریمی که هنوز نتوانسته‌ام زوایای پنهان روحی‌اش را کشف کنم … از خودش باید مدد بگیرم…

مریم در13 مرداد1363 درگلستان شهداء آبادان در اثر اصابت خمپاره دشمن به شهادت رسید 

آبجی مریم عزیزم بخاطر شبهای عزیز قدر سالروز شهادتت رو چند روز زودتر میگیریم  انشالله دوستیمون بیشتر و عمیقتر بشه و منو به خودت نزدیکتر کنی آبجی مریم برا من و دوستام و داداششون دعا کن  شب قدر خدا توی نامه اعمالمون ما رو بنده واقعی خودش بنویسه و حاجت مون رو بگیریم .

ختم جوشن کبیر هدیه ای از طرف من و همه دوستانم به آبجی مریم عزیز و تعجیل ظهور آقا امام زمان(عج)

 

بند

الی

بند

دوست بزرگمون

ردیف

5

الی

1

 کوثر.عاشق شهید همت

1

10

الی

6

 کوثر عاشق شهید همت

2

15

الی

11

 کوثر عاشق شهید همت

3

20

الی

16

 زهرا سلیمانی

4

25

الی

21

 دوست زهرا سلیمانی

5

30

الی

26

 فاطمه تواب

6

35

الی

31

 سارا ذریه

7

40

الی

36

 زهرا حیدری

8

45

الی

41

 زهرا حیدری

9

50

الی

46

 زهرا حیدری

10

55

الی

51

 زهرا حیدری

11

60

الی

56

 منیره ابوطالبی

12

65

الی

61

 منیره ابوطالبی

13

70

الی

66

 منیره ابوطالبی

14

75

الی

71

 منیره ابوطالبی

15

80

الی

76

 منیره ابوطالبی

16

85

الی

81

 مولود بیگی

17

90

الی

86

 سمیه ابولحسنی

18

95

الی

90

 ابجی شهیده مریم

19

100

الی

96

 ابجی شهیده مریم

20

 ختم دوم جوشن کبیر

بند

الی

بند

دوست بزرگمون

ردیف

5

الی

1

 زهرا حیدری

1

10

الی

6

زهرا حیدری

2

15

الی

11

زهرا حیدری

3

20

الی

16

زهرا حیدری

4

25

الی

21

زهرا حیدری

5

30

الی

26

زهرا حیدری

6

35

الی

31

ابجی شهیده مریم

7

40

الی

36

ابجی شهیده مریم

8

45

الی

41

ابجی شهیده مریم

9

50

الی

46

 زهرا قاسم پور

10

55

الی

51

 زهرا قاسم پور

11

60

الی

56

 زهرا حیدری

12

65

الی

61

 زهرا حیدری

13

70

الی

66

 زهرا حیدری

14

75

الی

71

 زهرا حیدری

15

80

الی

76

 ابجی شهیده مریم

16

85

الی

81

 ابجی شهیده مریم

17

90

الی

86

 ابجی شهیده مریم

18

95

الی

90

 ابجی شهیده مریم

19

100

الی

96

 ابجی شهیده مریم

20

 ختم سوم جوشن کبیر

بند

الی

بند

دوست بزرگمون

ردیف

5

الی

1

 زهرا حیدری

1

10

الی

6

زهرا حیدری

2

15

الی

11

زهرا حیدری

3

20

الی

16

زهرا حیدری

4

25

الی

21

زهرا حیدری

5

30

الی

26

زهرا حیدری

6

35

الی

31

زهرا حیدری

7

40

الی

36

زهرا حیدری

8

45

الی

41

زهرا حیدری

9

50

الی

46

زهرا حیدری

10

55

الی

51

 ابجی شهیده مریم

11

60

الی

56

 ابجی شهیده مریم

12

65

الی

61

ابجی شهیده مریم

13

70

الی

66

ابجی شهیده مریم

14

75

الی

71

ابجی شهیده مریم

15

80

الی

76

 ابجی شهیده مریم

16

85

الی

81

 ابجی شهیده مریم

17

90

الی

86

 ابجی شهیده مریم

18

95

الی

90

 ابجی شهیده مریم

19

100

الی

96

 ابجی شهیده مریم

20